Avís legal

1. Objecte i acceptació

El present avís legal regula l'ús del nostre lloc web, del qual és titular Obres i Serveis Tot Urbà SLU . La navegació pel lloc web de Obres i Serveis Tot Urbà SLU atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions. Vostè s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. El vostè respondrà enfront de Obres i Serveis Tot Urbà SLU o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-li com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

2. Identificació i comunicacions

Obres i Serveis Tot Urbà SLU, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que:
 • La seva denominació social és: Obres i Serveis Tot Urbà SLU
 • El seu CIF és: B25841826
 • El seu domicili social està en: C\Joan Fuster, 6 25001 – Lleida
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb Obres i Serveis Tot Urbà SLU es consideraran eficaces, amb caràcter general, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment

3. Condicions d'accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure, no obstant això, Obres i Serveis Tot Urbà SLU condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

Vostè garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a Obres i Serveis Tot Urbà SLU i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del Obres i Serveis Tot Urbà SLU i a no emprar-los per a, entre altres:

 • Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
 • Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de Obres i Serveis Tot Urbà SLU o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Obres i Serveis Tot Urbà SLU presta els seus serveis.
 • Intentar accedir dades d'altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics de Obres i Serveis Tot Urbà SLU o de tercers i, si escau, extreure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de Obres i Serveis Tot Urbà SLU o de tercers.
 • Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a Obres i Serveis Tot Urbà SLU, sense que puguin entendre's com cedits cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de Obres i Serveis Tot Urbà SLU, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix li atribueixi dret algun sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre Obres i Serveis Tot Urbà SLU i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de Obres i Serveis Tot Urbà SLU dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hipervincle prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a Obres i Serveis Tot Urbà SLU. En tot cas, el hipervincle únicament permetrà l'accés a la homepage o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Obres i Serveis Tot Urbà SLU, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic.

Obres i Serveis Tot Urbà SLU no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d'aquests.

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat

Obres i Serveis Tot Urbà SLU exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 • La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, Obres i Serveis Tot Urbà SLU no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, Obres i Serveis Tot Urbà SLU declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. Obres i Serveis Tot Urbà SLU no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. Obres i Serveis Tot Urbà SLU no es responsabilitza de l'establiment de hipervincles per part de tercers.

5. Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit

En el cas que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb Obres i Serveis Tot Urbà SLU identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de Obres i Serveis Tot Urbà SLU, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més pròxims a la seu de (Espanya).

6. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.